OCHRANA SÚKROMIA A POUŽÍVANIA COOKIES

Táto politika na ochranu súkromia a používania cookies popisuje spôsob, akým obchodná spoločnosť SISA WORK IN SPAIN s.r.o., so sídlom Gunduličová 4, 811 05 Bratislava, IČO: 51 19 21 52, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 69360/B (ďalej aj ako „SISA Agency“) zhromažďuje, používa a inak spracúva všeobecne agregované dáta získané od klientov a užívateľov nasledovnej webovej stránky: www.workinspain.sk

POUŽÍVANIE COOKIES

Čo je „súbor cookies“?
Súbor cookies je jednoduchý textový súbor (s veľkosťou niekoľkých KB), ktorý naša
webová stránka uloží do vášho počítača, notebooku alebo mobilného zariadenia,
pričom len naša webová stránka môže tento súbor vyhľadať alebo prečítať jeho
obsah. Súbory cookies si môžete predstaviť ako pamäť webových stránok, ktorá im
pomáha zapamätať si Vás pre prípad ďalších návštev.

TYPY COOKIES:

• Nevyhnutné – tieto cookies sú kľúčové pre správnu funkciu webových stránok
a umožňujú Vám využívať všetky funkcie, ktoré tu nájdete;
• Výkonnostné – tieto cookies nám umožňujú pochopiť , ako sa klienti správajú
na našich webových stránkach pomocou poskytovania informácií
o navštívených webových stránkach, času na nich strávených atď.;
• Funkčné – tieto cookies nám umožňujú zapamätať si Vaše voľby pri návšteve
webových stránok ako napr. zvolený typ jazyka;
• Cielené/propagačné – tieto cookies sú používané, aby Vám sprostredkovali
relevantný a zaujímavejší obsah; môžu byť použité k cielenej reklame, alebo
k obmedzeniu počtu, koľkokrát je Vám reklama zobrazená, pomáhajú
vyhodnotiť efektivitu reklamných kampaní.
Štandardné webové prehliadače ako napríklad Internet Explorer, Mozilla Firefox,
Google Chrome, Safari apod., povoľujú používanie súborov cookies. V prípade, že
nechcete dostávať súbory cookies z webových stránok, ktoré navštevujete, môžete si
pozmeniť nastavenie svojho webového prehliadača napr. tak, (i) aby ste boli
upozornený na ne vždy, keď dochádza k odoslaniu súboru cookies, alebo (ii) môžete
odmietnuť ukladanie všetkých súborov cookies, alebo (iii) môžete odmietnuť
ukladanie iba súborov cookies vybraných webových stránok. Rovnako z Vášho
prehliadača, notebooku alebo mobilného zariadenia môžete vymazať všetky
doposiaľ uložené súbory cookies. Pre detailné informácie o tomto nastavení, prosím
použite návod svojho webového prehliadača.
Pokiaľ sa rozhodnete zakázať ukladanie súborov cookies, stratíte možnosť použitia
niektorých funkcií aj našich webových stránok ako napr. nebude možné zvoliť si
jazykovú mutáciu webovej stránky, nebudete mať možnosť označiť si svoje
„obľúbené“ ponuky práce a naše webové stránky si nebudú pamätať či ste, alebo
nie ste prihlásený pri prechode z jednej webovej stránky na inú webovú stránku,
alebo či ste sa pri svojej poslednej návšteve odhlásili z Vášho užívateľského konta.

AKO ZABRÁNIŤ UKLADANIU COOKIES?

• Inštaláciou Google Analytics Opt Out rozšírenia – na adrese
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout nájdete rozšírenie pre
najpoužívanejšie prehliadače, ktoré zabránia ukladaniu cookies tohto
analytického nástroja;
• Vypnutie JavaScript v prehliadači – upozorňujeme, že táto metóda môže
ohroziť správnu funkčnosť našich či iných webových stránok;
• Deaktivácia ukladania cookies od tretích strán – toto opatrenie spôsobí, že
nebudeme môcť personalizovať Vašu návštevu na našich webových stránkach.
Postupy sa líšia v konkrétnych prehliadačoch.

 

AKO POUŽÍVAME ZHROMAŽDENÉ INFORMÁCIE

Pomocou súborov cookies je možné vo všeobecnej rovine zaznamenať štatistické
údaje o správaní sa návštevníka webových stránok. Vďaka tomu môžu byť webové
stránky prispôsobované Vašim záujmom a požiadavkám. Cookies pomáhajú pri
definovaní populárnej ale aj problémovej časti webových stránok, avšak nie je
možné ich spojiť s konkrétnym užívateľom/klientom.
Zhromaždené informácie môžu byť používané nasledovne:
• k vylepšeniu zákazníckeho servisu napr. prostredníctvom zaslania otázky cez
náš kontaktný formulár;
• k personalizácii prechádzaných webových stránok;
• k vylepšeniu našich webových stránok napr. prostredníctvom návštevnosti
jednotlivých sekcií našich webových stránok;
• k propagačným účelom napr. prostredníctvom vyhodnotenia Vašej interakcie
s webovými stránkami a následným zobrazením relevantnej reklamy.

AKO CHRÁNIME VAŠE ÚDAJE?

V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi uplatňujeme dostatočné
opatrenia k bezpečnej ochrane Vami poskytnutých údajov, čím ich chránime proti
neautorizovanému prístupu a zneužitiu tretími stranami.

ZDIEĽANIE POSKYTNUTÝCH ÚDAJOV

Pomocou súborov cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov, pracujeme
iba so všeobecne agregovanými dátami, ktoré nie sú nijako späté s konkrétnou
osobou, a to iba výlučne so spoľahlivými platformami, najmä od spoločnosti Google,
Campaign Monitor a Facebook; kedy napr. využívame systém pre zasielanie
adresných obchodných oznámení prispôsobených zákazníkom.

ZMENY SMERNICE NA OCHRANU SÚKROMIA

SISA Agency má právo uskutočniť aktualizáciu a zmenu tohto dokumentu, a to najmä
v nadväznosti na zmenu právnej úpravy ochrany súkromia a osobných údajov
prípadne zmenu technického riešenia cookies. V takom prípade bude tento
dokument nahradený novým znením, pričom vždy bude obsahovať dátum poslednej
aktualizácie. Za účelom informovanosti o aktuálnom znení tohto dokumentu je preto
vo Vašom záujme, aby ste ako potenciálni užívatelia/klienti našich webových stránok
mali vedomosť o obsahu aktuálneho znenia dokumentu k ochrane súkromia a mali
tak prehľad o úrovni ochrany Vami poskytovaných údajov.

SÚHLAS S PODMIENKAMI NA OCHRANU SÚKROMIA

Vašou aktívnou interakciou na našich webových stránkach vyjadrujete súhlas
s úrovňou ochrany súkromia tak, ako je popísaná v tomto dokumente. V prípade
akýchkoľvek výhrad nás môžete kontaktovať prípadne môžete použiť niektorú
z vyššie uvedených metód zabránenia zberu dát.

KONTAKTUJTE NÁS

Pokiaľ máte akékoľvek otázky k nami zabezpečovanej ochrane súkromia alebo
metódam zhromažďovania dát, sme Vám k dispozícii – kontaktujte nás:

SISA WORK IN SPAIN s.r.o.
Gunduličová 4
811 05 Bratislava
+421 911420941
info.sisa@workinspain.sk