Štúdium v Barcelone na

EAE je medzinárodná obchodná škola, ktorá presadzuje inovácie v meniacom sa svete. Okrem obchodnej školy je EAE aj globálnym miestom pre profesionálov a podnikateľov, ktorí podporujú rozvoj študentov prostredníctvom školení, networking, výskumu a inovácií. EAE Business School ma uzatvorené veľmi zaujímavé spolupráce, kde môžu študenti nazbierať vzácne skúsenosti a patrí medzi 18 najlepších na svete.

PREČO ŠTUDOVAŤ NA EAE?

 • Barcelona má silnú tradíciu priemyslu, obchodu, podnikania a cestovného ruchu
 • Prestížny campus EAE
 • Top ranked – patrí medzi najlepšie školy sveta
 • Career days –  škola organizuje rôzne podujatia pre rozvoj svojich žiakov
 • Internship – počas štúdia žiaci absolvujú stáž v jednej z partnerských firiem
 • After school activities – sú k dispozícii aj nepovinné aktivity pre rozvoj žiakov
 • Students from all around the world – študenti pochádzajú z celého sveta z predošlými pracovnými skúsenosťami

Študovať môžeš buď bakalárske štúdium (Business Administration and Management) buď v anglickom alebo španielskom jazyku, po prípade aj v oboch (4 roky) alebo magisterské štúdium, kde je na výber viacero odborov (1 rok).

LOKALITA

ESEI sa nachádza v živom a kultúrne bohatom meste Barcelona v Španielsku. Táto lokalita poskytuje študentom jedinečnú príležitosť študovať v kozmopolitnom meste s prekvitajúcim podnikateľským prostredím.

CENA ŠKOLNÉHO

10.000 eur – 19.000 eur
(záleží na vybranom odbore)

AKADEMICKÉ PROGRAMY

 • MBA in english
 • Master of international Business
 • Master in Digital Marketing and E-commerce
 • Master in Marketing  / Digital Marketing
 • Master in Marketing and Sales Management
 • Master in Project management
 • Master in Human Resources and Talent Development
 • Master in Fintech Business Analytics

MESAČNÉ NÁKLADY

Hlavnú otázku študentov predstavuje náklady na život v Barcelone. Aj keď je Barcelona pre študentov relatívne lacné mesto, mesačné náklady budú závisieť od vášho životného štýlu.

Verejná doprava je cenovo veľmi výhodná a je ideálna na rýchle a jednoduché cestovanie po meste. S cestovným lístkom T-10 môžete absolvovať 10 ciest metrom alebo autobusom za 10 €. T-Jove je lístok pre osoby mladšie ako 25 rokov. Za 100 € tak získate 90 dní neobmedzeného počtu ciest.

Ďalšou možnosťou, ak máte študentský preukaz NIE, je karta Bicing. Tá vám umožní využívať mestský cyklistický systém za 50 € ročne. Stačí naskočiť a vystúpiť na miestnej stanici Bicing a 30 minút každej jazdy je zadarmo.

Všeobecne platí, že na výpočet mesačných nákladov, ktoré si vyžaduje život v Barcelone, by sa mali zohľadniť tieto mesačné výdavky: strava 300 €, osobné výdavky od 160 € do 220 €, doprava od 60 € do 80 €.

Bakalársky program: EADA – SKEMA GLOBAL BBA

Eada v spolupráci s Francúzkou vzdelávaciu inštitúciou ponúka unikátny celosvetový bakalársky program ktorý ti umožní žiť počas tvojho štúdia vo viacerých krajinách!

Program je zameraný na rozvoj vodcovských schopnosti a pomáhať pri osobnom raste. Prvé dva roky študuješ v Barcelone a potom máš možnosť absolvovať 2-4 semestre v jednej z nasledovných krajín: Francúzsko, Brazília, USA, Čína alebo Cape Town v Južnej Afrike.

 Ročné školné na BBA je €14,500

AKO SA UCHÁCHDZAŤ O ŠTÚDIUM?

1. call s agentúrou

2. vyplnenie online prihlášky + zaslanie potrebných dokumentov

3. pohovor s univerzitou

4. poplatok univerzite (agentúre neplatíte nič)

5. nástup

Máš záujem? Kontaktuj nás: