Training Center

Hotelová angličtina/španielčina:

Tento kurz angličtiny/španielčiny ti ponúka malú skupinu študentov, ktorá ti garantuje maximálny priestor na rozprávanie a interakciu s ostatými.Tu sa vytvára garancia vysokej efektivity, tym že aj frázy, slová a slovné spojenia naučené maš šancu využiť priamo v určitom prostredí. Na hodinách budeš 100%
času komunikovať iba v angličtine/španielčine, naučíš sa vyjadriť vo všeobecnej, obchodnej a cestovaťeľskej angličtiny/španielčiny, čo parádne využiješ v tvojej práci a aj vo voľňom čase. Vďaka tejto metóde budeš v cudzom jazyku komunikovať rýchlejšie, ako by si čakal. Gramatiku pochopíš aj bez nudnej teórie a drilovania slovíčok ( materíal vám učiteľ zašle týžden pred začaním kurzu, aby ste sa mohli pripaviť)

 NOVINKA:   3 months  kurz. 1.9- 1.2 Bratislave, tomašiková 34, Student House

           

Školenie BARMAN:

Na tomto intenzívnom školení Vás prevedieme svetom kávy a miešaných nápojov. Naučíme Vás pracovať s pákovym kávovarom na ktorom si pripravíte espresso, vyskúšate napeniť mlieko príprave cappuccina a ostatných kávových nápojov na báze espressa. Za barovým pultom sa budeme venovať najobľúbenejším miešaným nápojom, ich príprave a podávaniu. Okrem receptúr si osvojíte prácu s barovým inventárom, základy tovaroznalectva, naučíte sa nápoje dekorovať a podávať. Preberieme tiež základy o pive, v Španielsku obľúbených cideroch a o víne. Venovať sa budeme aj obsluhe – práci s táckou a nosenie nápojov a jedál na nej. Na konci školenia absolvujete krátky test a praktickú skúšku pozostávajúcu z prípravy vybraného nápoja a jeho servisu.

Školenie ČAŠNÍK:

Intenzívny tréning zručností nevyhnutných na zvládnutie obsluhy v reštaurácii, v kaviarni alebo na hotelovom bare. Veľký dôraz kladieme na prácu pri stole hosťa, najmä obsluhu s táckou pri roznášaní pripravených objednávok zákazníkom. Preberieme základné tovaroznalectvo o destilátoch, miešaných nápojoch a káve a tiež sa budeme venovať vínu, hlavne jeho otváraniu a podávaniu pred zrakom hosťa. Nezabudneme ani na spoločenské pravidĺa, protokol, náležitosti jedálneho lístka. Záverečná skúška sa skladá z krátkeho testu a praktickej časti, ktorá preverí vaše schopnosti samostatne pracovať na pozíci čašník/servírka.

Cena za osobu je 140 eur.

Cena zahŕňa prácu lektorov, potrebne materialno-technické zabezpečenie, suroviny na prípravu nápojov a praktický tréning, ochutnávky a servis pri stole hosťa. Počas kurzu bude k dispozícii literatúra, zabezpečený pitný režim a drobné občerstvenie. Po ukončení školenia účastník obdrží Certifikát o absolvovaní školenia.

Školenie RECEPCIA:

Na tomto školení Vás oboznámime s pravidlami verbálnej a neverbálnej komunikácie nie len s hosťami, ale aj v rámci hotela. Získate zásadné poznatky o všetkých procesoch na recepcii, podľa platných štandardov poprednej auditorskej firmy Leading Quality Assurance. Osvojíte si registráciu hostí, check in, check out, poskytovanie doplnkových služieb a riešenie sťažností. Povieme si o tom ako je dôležitý prvý dojem, vzhľad, starostlivosť a hygiena. Oboznámite sa s hotelovou terminológiou a na záver si získané vedomosti precvičíme.